Om våra kurser

Välkommen att gå kurs på GMBK!

Det ska vara kul att ha hund! En del i detta är kunskap om hunden och allt som man kan träna
hunden i. Våra kurser hålls genomgående av erfarna och kunniga instruktörer. Förutom en lång
erfarenhet av hund, finns en gedigen utbildning i bagaget, till exempel inom Svenska
Brukshundsklubben (SBK) eller Svenska Agilityklubben. Metoder och pedagogik följer SBK:s policy för
hundhållning och främjar ett positivt samarbete mellan dig som förare och din hund.

Vårt kursutbud kan variera från tid till annan och i stort sett alla kurser på klubben kommer till
genom ideellt arbete. Kursutbudet styrs därför delvis av tillgången på instruktörer.

För att få gå kurs hos oss måste du vara medlem

Det är mycket viktigt att alla hundägare som deltar i kursen har ansvarsförsäkring eftersom
hundägaren alltid är ansvarig för skada som har vållats av hans/hennes hund. I ditt medlemskap i
klubben (och därmed även i SBK) har du en försäkring som gäller personskador på klubben och i
samband med klubbverksamhet. Läs mer om försäkringen under Medlemskap.

Hunden ska vara vaccinerad

Vid första kurstillfället ska du visa upp ett giltigt vaccinationsintyg för valpsjuka. En hund under ett år
ska vara vaccinerad mot valpsjuka vid lägst tio veckors ålder. Hund över ett år ska vara vaccinerad vid
ettårsåldern eller senare, dock inte för mer än fyra år sedan. I övrigt ska varje hundägare hålla sig
informerad om nödvändiga vaccinationer för sin hund.

Praktiska och viktiga saker

Priserna avser respektive kurs och varje timma kurs är 60 minuter. På vissa kurser kan en extra
kostnad för litteratur tillkomma. När du anmält dig till en kurs får du ett bekräftelsemail, där det står
när kursen och medlemsavgift ska vara betald (om du inte redan är medlem förstås!). Var noga med
att betala i tid, annars går platsen vidare till den som står på reservplats. Du betalar till klubbens
bankgiro 5419-3297. OBS! Kom ihåg att uppge ditt namn och vilken kurs du ska gå.

OBS! Om du avbokar kursen senare än 14 dagar innan kursstart utgår en administrativ avgift på 20% –
om du inte kan visa upp giltigt veterinär- eller läkarintyg.

Samtliga kurser inom Göteborg Mölndals Brukshundklubb sker i samarbete med Studiefrämjandet.