Styrelsen

Styrelsen

Allt arbete på GMBK sker ideellt och styrelsen som består av nio personer väljs av medlemmarna på klubbens årsmöte som äger rum i februari månad. För allmänna frågor till GMBK använd mailadressen info@sbk-gmbk.se

Ordförande
Ingela Qvirist
ordforande@sbk-gmbk.se

Vice Ordförande
Jörgen Svensson

Sekreterare
Jessica Beunis
sekreterare@sbk-gmbk.se

Kassör
Anna-Karin Gustafsson
kassor@sbk-gmbk.se

Ledamot
Jessica Hansson

Ledamot
Oliva Järvholm

Ledamot
Anna Johansson

Suppleant
Susanne Lidö

Suppleant
Jonny Lundqvist

Här kommer en gruppbild på styrelsen så snart vi kan. Men vi passar med detta ”HEJ!!” på att påminna varandra om att säga just ”hej!!” när vi träffas på klubben. Oavsett om vi känner varandra eller inte. Ett ”hej!!” gör alla glada.

Årsmöteshandlingar och protokoll

Årsmöteshandlingar och protokoll finns att ta del av i en pärm i klubbstugan. Det går också bra att få det via mail ifrån sekreteraren (se mailadresser ovan).