Styrelsen

Styrelsen

Allt arbete på GMBK sker ideellt och styrelsen som består av nio personer väljs av medlemmarna på klubbens årsmöte som äger rum i februari månad. För allmänna frågor till GMBK använd mailadressen info@sbk-gmbk.se 

Ordförande 
Staffan Liewendahl 
ordforande@sbk-gmbk.se

Vice Ordförande 
Annika Hansson

Sekreterare 
Malin Lundin 
sekreterare@sbk-gmbk.se

Kassör 
Anna-Karin Gustafsson 
kassor@sbk-gmbk.se

Ledamot 
Ingela Qvirist

Ledamot 
Jessica Hansson

 

Ledamot 
Jörgen Svensson

Suppleant 
Annette Rydebrink

Suppleant 
Karin Daun

 

 

GMBK:s styrelse år 2020

Årmöteshandlingar och protokoll

Årsmöteshandlingar och protokoll finns att ta del av i en pärm i klubbstugan. Det går också bra att få det via mail ifrån ordförande eller sekreterare (se mailadresser ovan).