Vår vision

GMBK – Sveriges trevligaste klubb
Plats för alla – året om!

GMBK vision – Bakgrund

Hur vill vi att GMBK ska se ut om fem år? En vision är något man vill uppnå. En framtidsbild som ska driva till handling. En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill komma till, och måste inte vara mätbar eller ens helt möjlig att uppnå. GMBK:s vision ska inspirera och vara ett styrmedel för styrelse och kommittéer men också något som medlemmar och omvärlden uppskattar. Med en stark vision har vi ett bränsle och en vägvisare som hjälper oss att motivera våra medlemmar och attrahera nya.

Metod och tidplan

Framtidsbild

Hur ser hundvärlden ut 2022? Vilka hundsporter har kommit till? Vilka hundsporter har blivit mer populära och mindre populära? Hur utvecklas människors behov och intresse av att få hjälp, stöd och sammanhang i en brukshundklubb? Vilka konkurrerar med brukshundklubbarna? Hur ska vi hålla oss relevanta? Frågor som dessa måste vi förhålla oss till och ta med i beräkningen när vi tänker på klubbens utveckling.

Tidplan

Visionen ska vara färdig att presenteras på medlemsmöte hösten 2018.

Metoder för att samla in synpunkter till visionen

 1. Visionsgruppen: Medlemmar i visionsgruppen har varierat något men Staffan Liewendahl har varit sammankallande. Övriga deltagare har varit Annika Hansson, Max Elving, Jessica Beunis, Magnus Svensson och Shadja Malmqvist.
 2. Kommittéerna:
  Visionsgruppen har bett samtliga kommittéer att ge input utifrån varje kommittés synsätt om visionen.
 3. Medlemmar:
  Alla medlemmar har haft möjlighet att komma till tals, både genom samtal och via Facebookgruppen. Vi har också haft ett medlemsmöte där vi fick in många förslag och synpunkter.

Vision

Värdeord

 • Samarbete
 • Glädje
 • Omtänksamhet

Sveriges trevligaste klubb!

Vi vill att GMBK ska vara Sveriges trevligaste klubb! Visionen är att alla ställer upp för varandra till exempel genom att vara funktionärer även i de disciplinerna man inte själv är aktiv. Man ska känna sig välkommen till GMBK och det gäller både gamla och nya medlemmar. Vi är särskilt måna om nyblivna medlemmar och hjälper dem att komma in i de strukturer som finns i klubben.

Förslag på konkreta årgärder för att uppnå visionen ”Sveriges trevligaste klubb”

 • Snygg och välkomnande skylt när man kommer fram till klubben
 • Särskild kommitté eller avdelade personer för att kontakta nyblivna medlemmar

Attraktiv klubb för alla medlemmar

GMBK är den goa klubben med altanhäng och bra stämning. Det ska finnas plats för alla. Både för träning och för tävling. Det ska även finnas plats för stora arrangemang. Vi ska ha möjlighet att arrangera SM i alla grenar. Klubben ska vara attraktiv för både tävlande och icke tävlande medlemmar.

Exempel på åtgärder för att bli attraktiva

 • Göra klubben trevligare för barn som följer med sina föräldrar eller barn som tränar hund
  – Gungställning
  – Sandlåda
  – Leksaker
 • Vi arrangerar gemensamma aktiviteter med Hundungdom till exempel kurser och föreläsningar men också grillkvällar och gemensamma träningar.

Medlemmar

GMBK är en klubb med många eldsjälar. Det är många som delar på bördan med det ideella arbete som behöver göras på klubben. Vi har ett bra samarbete mellan de olika grenarna och även med Göteborgs Hundungdom som är en naturlig del av klubben.

 • Kan det bli obligatoriskt att lägga X antal timmar på ideellt arbete för att få bli medlem?

Funktionärer på tävlingar

Vi har fler personer som ställer upp som funktionärer och det är lättare att få fram funktionärer när det behövs, till exempel genom funktionärslistor. Vi har också seniora funktionärer som kan fungera som funktionärsinstruktörer. Vår ambition är att alla som ställer upp som instruktörer ska tycka att det är värt tiden. Ett tips för att locka medlemmar att ställa upp som funktionär kan vara att erbjuda fri eller reducerad startavgift (i relation av insats) i tävlingar arrangerade av GMBK.

Tävlingsledare, domare och tävlingssekreterare

Klubben har utvecklat ett flertal personer som delar på arbetet.

Anställd

GMBK har en hel- eller deltidsanställd person som ansvarar för driften av klubben.

Inomhushall

Vi har byggt en inomhushall med tillräckliga mått för att både träna och tävla.

Klubbhus

Vi har ett nytt klubbhus med ändamålsenliga ytor. Klubbhuset är större än idag och bättre planerad. Det finns rum med övernattningsmöjligheter så vi lättare kan ordna läger och erbjuda logi för instruktörer. Vi har också av bra belysning på parkeringar och planer. Alla kommittéer/grenar har bra möjligheter att förvara sitt eget material avskilt.

Kurser

GMBK är mycket konkurrenskraftigt i förhållande till privat verksamhet när det gäller kursutbud och instruktörer. Vi anlitar även externa instruktörer och föreläsare i de fall det finns ett behov av kompetensutveckling för aktiva medlemmar och egna instruktörer. De som tar ansvar som instruktörer för klubben ska känna sig motiverade och att de får något tillbaka för egen kompetensutveckling. Vi arrangerar miniseminarier, work-shops och temakvällar utan kostnad för medlemmar för att skapa en levande klubb.

Förslag och exempel på kursverksamhet

 • Öppna hus
 • Prova-på-kurser
 • Summercamp

Träning

Vi har aktiva träningsgrupper där mer erfarna medlemmar kan stötta nyare. Det finns också träningsgrupper för dem som kommit längre.

Tävling

På GMBK finns medlemmar som tävlar i SM och VM i alla grenar.

Särskilda önskemål och visioner från kommittéerna

Rallykommittén

 • Rallyn finns förhoppningsvis kvar och är en del av klubben. Idag upplever rallyn att den finns men inte ses.
 • Inomhushall med plats för 2 banor, dvs minst 60m långt och 40m brett. Minimi mått på bana 15 X 25 meter.

Agilitykommittén

 • Vi vill vara en av Sveriges fem största klubbar när det gäller antal tävlande för klubben i agility, vi vill också att vi ska ha en hög andel engagerade medlemmar.
 • Vi tränar på en agilityplan med tävlingsmått som håller för VM, dvs 25 X 40 meter.
 • Vi vill sträva efter att GMBK ska representeras på agility-VM i alla storlekar.
 • Vi vill ha en inomhushall där det går att bygga en agilitybana med minimimåtten 25 X 35 meter. Det betyder att hallen behöver vara större för att få plats med åskådare och väntande hundar och förare.

Specialsökkommittén

 • Vi hoppas att vi har en större klubbstuga och fler förrådsutrymmen. Idag är det svårt att hålla en hel kurs i specialsök eller nosework på klubben, eftersom utrymmena att söka i snabbt ”tar slut”, sitter det medlemmar i kafé-delen kan vi inte vara där, och samma problem uppstår om det pågår aktivitet i lektionssalen. Det är många som tränar i våra lokaler, vilket gör att hela klubben mer eller mindre är ”kontaminerad” med hydrolat.
 • Vi hoppas på större utrymmen så vi kan arrangera officiella tävlingar på klubben.
 • Det hade varit toppen om vi hade ett samarbete med lokala företag så att vi kunde få nyttja deras lokaler att förlägga något kurs- eller träningstillfälle hos dem. Kanske finns även möjlighet att arrangera tävling där. Det vi skulle kunna erbjuda dem är kanske gratis sponsringsutrymme på klubbens planer och hemsida.

Bruks/Lydnadskommittén

 • Vi har en inomhushall storlek 20×30 m där alla grenar samsas och delar rättvist på tiderna.
 • Alla som tävlar för GMBK (bruks, lydnad och andra grenar) ser det som självklart att också hjälpa till att arrangera klubbens egna tävlingar. Detta ökar förståelsen och stärker banden mellan grenar och människor på GMBK. Det möjliggör också för aktiva funktionärer att få tävla på sin hemmaklubb.
 • När man tävlat i några år börjar få lite erfarenhet ses det som ett naturligt steg att utbilda sig till tävlingsledare eller tävlingssekreterare och att ta på sig att ansvara för delar i tävlingsverksamheten.

 

Göteborg Mölndals Brukshundklubb Visionsdokument 2017-10-11

Här hittar du våra övriga policys