Kommittéer

Våra kommittéer

Klubben har flertalet kommittéer som bland annat arrangerar kurser och tävlingar inom en speciell hundsport.