Vandringspriser 2015

Brukskannan

GMBKs Brukskanna VP instiftat och skänkt av GMBK att utdelas till det ekipage som under året uppnått högst poängsumma för max tre starter plus eventuella extrapoäng enligt fastställda statuter.

Med en summa av 27 poäng
(2*Cert + 3:a plac SM Sök + deltagare Bruks-SM 2015) går priset till:

Johnny Lundqvist och Rambo

johnnyrambo

Lydnadskannan

GMBKs Lydnadskanna VP instiftat och skänkt av GMBK att utdelas till det ekipage som under året uppnått högst poängsumma för max tre starter plus eventuella extrapoäng enligt fastställda statuter.

Med en summa av 25 poäng
(3*1:a pris Elitklass + deltagare på Lydnads-SM 2015 + KM Lydnad) går priset till:

Annette Rydebrink och Stila

annettestila

Lydnadsraketen

VP instiftat och skänkt av Annika Falkenberg att utdelas till det ekipage som under året uppnått högst snittpoäng på tre starter i lydnadsklass 1 (tre starter krävs). Varken förare eller hund får tidigare ha tävlat högre än lydnadsklass I eller appellklass.

Läs mer om Lydnadsraketen här.

Med ett snitt på 161,67 poäng går priset till:

Lena Pietsch och Nexa

lenanexa

 Årets tävlingshund Bruks/Lydnad

VP instiftat 2015 av Jonas Karlsson och Anna Johansson. VP är skänkt av Sture Hegerfors, mycket känd och omtyckt illustratör i tidningen Göteborgs-Posten. Priset skall förvaras permanent i GMBKs klubbstuga och är ständigt vandrande.

VP att utdelas till det ekipage som under året enligt fastställda statuter nedan uppnår högst poängsumma. Obegränsat antal starter. Om fler ekipage uppnår samma poängsumma vinner den som har högst procentuell poäng, baserat på samtliga medräknade tävlingar.

Läs mer om Årets tävlingshund Bruks/Lydnad här.

Med en summa av 50 poäng (bruks + lydnad)går priset till:

Annika Hansson och Papaya

annikapapaya