Styrelsen

Styrelsen

Allt arbete på GMBK sker ideellt och styrelsen som består av nio personer väljs av medlemmarna på klubbens årsmöte som äger rum i februari månad. För allmänna frågor till GMBK använd mailadressen info@sbk-gmbk.se

Ordförande
Ingela Qvirist
ordforande@sbk-gmbk.se

Vice Ordförande
Anna Johansson

Sekreterare
Jessica Beunis
sekreterare@sbk-gmbk.se

Kassör
Josefin Johansson
kassor@sbk-gmbk.se

Ledamot
Johnny Lundqvist

Ledamot
Andrea Ahnmark

Ledamot
Jenny Rodén

Suppleant
Valeria Petrovets

Suppleant
Vakant

Här kommer en gruppbild på styrelsen så snart vi kan. Men vi passar med detta ”HEJ!!” på att påminna varandra om att säga just ”hej!!” när vi träffas på klubben. Oavsett om vi känner varandra eller inte. Ett ”hej!!” gör alla glada.

Årsmöteshandlingar och protokoll

Årsmöteshandlingar och protokoll finns att ta del av i en pärm i klubbstugan. Det går också bra att få det via mail ifrån sekreteraren (se mailadresser ovan).