Styrelsen

Styrelsen

Allt arbete på GMBK sker ideellt och styrelsen som består av nio personer väljs av medlemmarna på klubbens årsmöte som äger rum i februari månad. För allmänna frågor till GMBK använd mailadressen info@sbk-gmbk.se
Ordförande Ingela Qvirist ordforande@sbk-gmbk.se
Vice Ordförande Jörgen Svensson
Sekreterare Jessica Beunis sekreterare@sbk-gmbk.se
Kassör Anna-Karin Gustafsson kassor@sbk-gmbk.se
Ledamot Jessica Hansson
Ledamot Oliva Järvholm
Ledamot Anna Johansson
Suppleant Susanne Lidö
Suppleant Jonny Lundqvist
Här kommer en gruppbild på styrelsen så snart vi kan. Men vi passar med detta "HEJ!!" på att påminna varandra om att säga just "hej!!" när vi träffas på klubben. Oavsett om vi känner varandra eller inte. Ett "hej!!" gör alla glada.

Årsmöteshandlingar och protokoll

Årsmöteshandlingar och protokoll finns att ta del av i en pärm i klubbstugan. Det går också bra att få det via mail ifrån sekreteraren (se mailadresser ovan).