Styrelsen

Styrelsen

Allt arbete på GMBK sker ideellt och styrelsen som består av nio personer väljs av medlemmarna på klubbens årsmöte som äger rum i februari månad. För allmänna frågor till GMBK använd mailadressen info@sbk-gmbk.se
Ordförande Staffan Liewendahl  ordforande@sbk-gmbk.se
Vice Ordförande Ingela Qvirist
Sekreterare Malin Lundin sekreterare@sbk-gmbk.se
Kassör Anna-Karin Gustafsson kassor@sbk-gmbk.se
Ledamot Jessica Karlsson Beunis
Ledamot Jessica Hansson
Ledamot Jörgen Svensson
Suppleant Susanne Lidö
Suppleant Karin Daun
Här kommer en gruppbild på styrelsen så snart vi kan träffas fysiskt igen. Sedan pandemin bröt ut har vi haft våra möten digitala. Men vi passar med detta "HEJ!!" på att påminna varandra om att säga just "hej!!" när vi träffas på klubben. Oavsett om vi känner varandra eller inte. Ett "hej!!" gör alla glada.

Årmöteshandlingar och protokoll

Årsmöteshandlingar och protokoll finns att ta del av i en pärm i klubbstugan. Det går också bra att få det via mail ifrån ordförande eller sekreterare (se mailadresser ovan).