Styrelsen

Styrelsen

Allt arbete på GMBK sker ideellt och styrelsen som består av nio personer väljs av medlemmarna på klubbens årsmöte som äger rum i februari månad.

För allmänna frågor till GMBK använd mailadressen info@sbk-gmbk.se

Ordförande
Staffan Liewendahl
ordforande@sbk-gmbk.se

Vice Ordförande
Annika Hansson

Sekreterare
Malin Lundin
sekreterare@sbk-gmbk.se

Kassör
Anna-Karin Gustafsson
kassor@sbk-gmbk.se

Ledamot
Anna Rudensjö

Ledamot
Jessica Hansson

Ledamot
Jörgen Svensson

Suppleant
Annette Rydebrink

Suppleant
Marie Törnbrink

ÅRSMÖTESHANDLINGAR och PROTOKOLL

Årsmöteshandlingar och protokoll finns att ta del av i en pärm i klubbstugan. Det går också bra att få det via mail ifrån ordförande eller sekreterare (se mailadresser ovan).