Premieringar

Vandringspriser

  • Brukskannan
  • Lydnadskannan
  • Lydnadsraketen
  • Årets Tävlingshund Bruks/Lydnad

Skicka dina tävlingsresultat till vp@sbk-gmbk.se, för din chans att vinna!

Alla pristagare offentliggörs och gratuleras på klubbens årsmöte!

Se våra vinnare från 2015 här.

Guldtassen

Guldtassen går till den person som du tycker har gjort mycket för GMBK under året på ett eller annat sätt.

Se tidigare vinnare här.

Förtjänsttecken

Uppskattade funktionärer eller representanter kan nomineras till Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i brons, silver och guld.

Brukshundklubbens förtjänsttecken kan tilldelas funktionär eller annan person som på ett förtjänstfullt sätt medverkat i klubbens verksamhet under en tid av minst fem år.

Förtjänsttecknet delas ut i brons,  silver och tredje gången i guld.
Mellan första, andra respektive tredje tilldelningen ska förflyta en tid av minst fem år.

Skicka in din nominering till sekreterare@sbk-gmbk.se

Förtjänsttecken delas ut under klubbens årsmöte