Vallhunden_allan

Klubben grundades 1945, men då under namnet ”Bruks- och skyddshundsklubben”. Efter ”Föreningen Brukshundarna” och ”Göteborgs Brukshundklubb” fastslogs klubbnamnet ”Göteborg Mölndals Brukshundklubb”, ”GMBK”, i början på 1980-talet och är idag en välkänd klubb i hela Hundsverige. 

På 50-talet ökade intresset för brukshundsporten runt om i landet, och likaså i Göteborg. Klubben växte och behovet av egen klubbstuga och träningsplats ökande. I Mölndalsposten annonserades det då lägligt nog om försäljning av en fastighet på Stora Mosse. Efter en tids arrendering förvärvades fastigheten med tillhörande 5 hektar mark och är än idag vårt kära klubbområde.

Det samlade hundkunnandet i klubben anses som mycket gediget och detta kunnande förmedlas via ett ständigt växande nät av medlemmar och instruktörer.

2013 startades det stora ”Planprojektet”, med nya och utvidgade gräsplaner, ny väg bakom klubbstugan och stora nya parkerningsytor. Hela projektet utfördes etappvis och tog totalt ungefär 5 år, och idag stoltserar vi med stora fina planer för träning och tävling för alla våra olika grenar.

På GMBK välkomnar vi hundfolk på alla nivåer och med alla typer av hundar! Vi sätter stort värde i att alla behandlas lika och att alla respekterar alla – oavsett gren eller nivå – i sann GMBK-anda!