Styrelsen

Styrelsen

Ordförande
Michael Lindh
ordforande@sbk-gmbk.se

Vice Ordförande
Annika Hansson
vordforande@sbk-gmbk.se

Sekreterare
Johanna Karlsson
sekreterare@sbk-gmbk.se

Kassör
Anna-Karin Gustafsson
kassor@sbk-gmbk.se

Ledamot
Anna Rudensjö

Ledamot
Andrea Ahnmark

Ledamot
Staffan Liewendahl

Suppleant
Shadya Malmquist

Suppleant
Marie Törnbrink


Vill du göra en insats?

Som du säkert vet sker allt arbete på GMBK ideellt. För att få verksamheten att fungera krävs att många medlemmar ställer upp med sin lediga tid. Ingen kan göra allt – men alla kan göra något!

Du som känner att Du vill hjälpa till på klubben är välkommen att sända oss ett mail till hjalpatill@sbk-gmbk.se.

Det kan i stort sett gälla vad som helst:

  • Hjälpa till i köket på en onsdagsträning eller tävling.
  • Klippa gräset.
  • Vara funktionär på någon eller några av våra tävlingar.
  • Du kanske har någon speciell yrkeskunskap som kan komma till användning?

Medlemsinformation