Styrelse & kommittéer

Styrelsen

Allt arbete på GMBK sker ideellt och styrelsen som består av nio personer väljs av medlemmarna på klubbens årsmöte som äger rum i februari månad.

Ordförande
Michael Lindh
ordforande@sbk-gmbk.se

Vice Ordförande
Annika Hansson
vordforande@sbk-gmbk.se

Sekreterare
Anneli Davidsson
sekreterare@sbk-gmbk.se

Kassör
Anna-Karin Gustafsson
kassor@sbk-gmbk.se

Ledamot
Anna Rudensjö
anna@sbk-gmbk.se

Ledamot
Andrea Ahnmark
andrea@sbk-gmbk.se

Ledamot
Staffan Liewendahl
staffan@sbk-gmbk.se

Suppleant
Shadya Malmquist
shadya@sbk-gmbk.se

Suppleant
Marie Törnbrink
marie@sbk-gmbk.se

Våra kommittéer

Klubben har flertalet kommittéer som bland annat arrangerar kurser och tävlingar inom en speciell hundsport.