Styrelse & kommittéer

Styrelsen

Allt arbete på GMBK sker ideellt och styrelsen som består av nio personer väljs av medlemmarna på klubbens årsmöte som äger rum i februari månad.

För allmänna frågor till GMBK använd mailadressen info@sbk-gmbk.se

Ordförande
Staffan Liewendal
ordforande@sbk-gmbk.se

Vice Ordförande
Annika Hansson

Sekreterare
Malin Lundin
sekreterare@sbk-gmbk.se

Kassör
Anna-Karin Gustafsson
kassor@sbk-gmbk.se

Ledamot
Anna Rudensjö

Ledamot
Jessica Hansson

Ledamot
Jörgen Svensson

Suppleant
Annette Rydebrink

Suppleant
Marie Törnbrink

ÅRSMÖTESHANDLINGAR och PROTOKOLL

Årsmöteshandlingar och protokoll finns att ta del av i en pärm i klubbstugan. Det går också bra att få det via mail ifrån ordförande eller sekreterare (se mailadresser ovan).

Våra kommittéer

Klubben har flertalet kommittéer som bland annat arrangerar kurser och tävlingar inom en speciell hundsport.